Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Fartilizer-Nitrogen Use Efficiency and Its Physiological Mechanism under Site-Specific Nitrogen Management in Rice
LIU Li-Jun,YANG Li-Nian,SUN Xiao-Lin,WANG Zhi-Qin,YANG Jian-Chang
Acta Agron Sin . 2009, (9): 1672 -1680 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2009.01672