Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Cloning and Expression Analysis of cMDH Gene Related to Cytoplasmic Male Sterile Wheat  with Aegilops kotschyi Aytoplasm
ZHANG Long-Yu,LI Hong-Xia,ZHANG Gai-Sheng,WANG Jun-Sheng,HAN Yan-Fen,
Acta Agron Sin . 2009, (9): 1620 -1627 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2009.01620