Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Bioinformatic Prediction of MicroRNAs and Their Target Genes in Maize
ZHANG Zhi-Ming, SONG Rui, PENG Hua, LUO Mao, SHEN Ya-Ou, LIU Li, ZHAO Mao-Jun, PAN Guang-Tang
Acta Agron Sin . 2010, (08): 1324 -1335 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2010.01324