Welcome to Acta Agronomica Sinica,
New Gene Discovery of Crops in China: Status, Challenging, and Perspective
QIU Li-Juan, GUO Yong, LI Yu, WANG Xiao-Bei, ZHOU Guo-An, LIU Zhang-Xiong, ZHOU Shi-Rong, LI Xin-Hai, MA Wei-Zhi, WANG Jian-Kang, WAN Jian-Min
Acta Agron Sin . 2011, (01): 1 -17 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2011.00001