Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Effect of Ridge & Terraced Cultivation on Rice Yield and Root Trait
ZHENG Hua-Bin,YAO Lin,LIU Jian-Xia,HE Hui,CHEN Yang,HUANG Huang
Acta Agron Sin . 2014, (04): 667 -677 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2014.00667