Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Identification of maize flowering gene co-expression modules by WGCNA
Yu-Xin YANG,Zhi-Qin SANG,Cheng XU,Wen-Shuang DAI,Cheng ZOU
Acta Agronomica Sinica . 2019, (2): 161 -174 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2019.83053