Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Fine mapping and candidate gene analysis of awn inhibiting gene B2 in common wheat
Di JIN,Dong-Zhi WANG,Huan-Xue WANG,Run-Zhi LI,Shu-Lin CHEN,Wen-Long YANG,Ai-Min ZHANG,Dong-Cheng LIU,Ke-Hui ZHAN
Acta Agronomica Sinica . 2019, (6): 807 -817 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2019.81090