Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Screening and identification of salt-tolerant rice germplasm in whole growth period
SUN Xian-Jun,JIANG Qi-Yan,HU Zheng,ZHANG Hui-Yuan,XU Chang-Bing,DI Yi-Huan,HAN Long-Zhi,ZHANG Hui
Acta Agronomica Sinica . 2019, (11): 1656 -1663 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2019.92012