Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Difference of physiological characteristics of grain weight at various kernel positions in wheat spikelets
LI Yan-Xia,YANG Wei-Bing,YIN Yan-Ping,ZHENG Meng-Jing,CHEN Jin,YANG Dong-Qing,LUO Yong-Li,PANG Dang-Wei,LI Yong,WANG Zhen-Lin
Acta Agronomica Sinica . 2019, (11): 1715 -1724 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2019.91004