Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Effects of increasing planting density and decreasing nitrogen rate on dry matter, nitrogen accumulation and distribution, and yield of cotton
Shi-Hong WANG,Zhong-Xu YANG,Jia-Liang SHI,Hai-Tao LI,Xian-Liang SONG,Xue-Zhen SUN
Acta Agronomica Sinica . 2020, (3): 395 -407 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2020.94074