Welcome to Acta Agronomica Sinica,
CRISPR/Cas9-mediated editing of the thermo-sensitive genic male-sterile gene TMS5 in rice
CHEN Ri-Rong,ZHOU Yan-Biao,WANG Dai-Jun,ZHAO Xin-Hui,TANG Xiao-Dan,XU Shi-Chong,TANG Qian-Ying,FU Xing-Xue,WANG Kai,LIU Xuan-Ming,YANG Yuan-Zhu
Acta Agronomica Sinica . 2020, (8): 1157 -1165 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2020.92059