Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Breeding of a novel clubroot disease-resistant Brassica napus variety Huayouza 62R
LI Qian, Nadil Shah, ZHOU Yuan-Wei, HOU Zhao-Ke, GONG Jian-Fang, LIU Jue, SHANG Zheng-Wei, ZHANG Lei, ZHAN Zong-Xiang, CHANG Hai-Bin, FU Ting-Dong, PIAO Zhong-Yun, ZHANG Chun-Yu
Acta Agronomica Sinica . 2021, (2): 210 -223 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2021.04086