Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Genome-wide association study of nitrogen use efficiency related traits in common wheat ( Triticum aestivum L.)
JIN Yi-Rong, LIU Jin-Dong, LIU Cai-Yun, JIA De-Xin, LIU Peng, WANG Ya-Mei
Acta Agronomica Sinica . 2021, (3): 394 -404 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2021.01024