Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Grain filling characteristics of summer maize varieties under different sowing dates in the Huang-Huai-Hai region
XU Tian-Jun, LYU Tian-Fang, ZHAO Jiu-Ran, WANG Rong-Huan, ZHANG Yong, CAI Wan-Tao, LIU Yue-E, LIU Xiu-Zhi, CHEN Chuan-Yong, XING Jin-Feng, WANG Yuan-Dong, LIU Chun-Ge
Acta Agronomica Sinica . 2021, (3): 566 -574 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2021.03023