Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Effects of planting density on lodging resistance and grain yield of spring maize stalks in Guizhou province
ZHENG Ying-Xia, CHEN Du, WEI Peng-Cheng, LU Ping, YANG Jin-Yue, LUO Shang-Ke, YE Kai-Mei, SONG Bi
Acta Agronomica Sinica . 2021, (4): 738 -751 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2021.03044