Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Genome-wide association study of β-glucan content in barley grains
GENG La, HUANG Ye-Chang, LI Meng-Di, XIE Shang-Geng, YE Ling-Zhen, ZHANG Guo-Ping
Acta Agronomica Sinica . 2021, (7): 1205 -1214 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2021.01074