Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Cloning and expression analysis of lncRNA27195 and its target gene TaRTS in wheat ( Triticum aestivum L.)
WANG Na, BAI Jian-Fang, MA You-Zhi, GUO Hao-Yu, WANG Yong-Bo, CHEN Zhao-Bo, ZHAO Chang-Ping, ZHANG Ling-Ping
Acta Agronomica Sinica . 2021, (8): 1417 -1426 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2021.01071