Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Nitrogen fertilizer reduction and precise application model on mechanical transplanting japonica rice with good taste quality under straw returning in Huaibei Area
ZHANG Jun, ZHOU Dong-Dong, XU Ke, LI Bi-Zhong, LIU Zhong-Hong, ZHOU Nian-Bing, FANG Shu-Liang, ZHANG Yong-Jin, TANG Jie, AN Li-Zheng
Acta Agronomica Sinica . 2022, (2): 410 -422 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2022.02093