Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Effects of sink-limiting treatments on leaf carbon metabolism in soybean
ZHANG Guo-Wei, LI Kai, LI Si-Jia, WANG Xiao-Jing, YANG Chang-Qin, LIU Rui-Xian
Acta Agronomica Sinica . 2022, (2): 529 -537 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2022.14024