Welcome to Acta Agronomica Sinica,
On the green and light-simplified and mechanized cultivation of cotton in a cotton-based double cropping system
ZHENG Shu-Feng, LIU Xiao-Ling, WANG Wei, XU Dao-Qing, KAN Hua-Chun, CHEN Min, LI Shu-Ying
Acta Agronomica Sinica . 2022, (3): 541 -552 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2022.14090