Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Fertilization Process in Sorghum and Its Performance Time for Each Stage
LI Ran-Li,SHEN Jia-Heng,JIA Yuan,LI Wei,WANG Li-Ming
Acta Agron Sin . 2009, (12): 2234 -2242 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2009.02234