Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Progress of Wheat Breeding in China and the Future Perspective
HE Zhong-Hu, JIA Xian-Chun, CHEN Xin-Min, ZHUANG Qiao-Sheng
Acta Agron Sin . 2011, (02): 202 -215 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2011.00202