Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Development and Application of High Resolution Karyotypes of Chinese Spring Aneuploids
WANG Dan-Rui,DU Pei,PEI Zi-You,ZHUANG Li-Fang,QI Zeng-Jun
Acta Agron Sin . 2017, (11): 1575 -1587 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2017.01575