Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Mapping and genetic analysis of QTLs for Fusarium head blight resistance to disease spread in Yangmai 16
HU Wen-Jing,ZHANG Yong,LU Cheng-Bin,WANG Feng-Ju,LIU Jin-Dong,JIANG Zheng-Ning,WANG Jin-Ping,ZHU Zhan-Wang,XU Xiao-Ting,HAO Yuan-Feng,HE Zhong-Hu,GAO De-Rong
Acta Agronomica Sinica . 2020, (02): 157 -165 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2020.91048