Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Characteristics of yield components and population quality in high-nitrogen- utilization wheat cultivars
DING Yong-Gang,LI Fu-Jian,WANG Ya-Hua,TANG Xiao-Qing,DU Tong-Qing,ZHU Min,LI Chun-Yan,ZHU Xin-Kai,DING Jin-Feng,GUO Wen-Shan
Acta Agronomica Sinica . 2020, (4): 544 -556 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2020.91041