Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Review of biochar structure and physicochemical properties
ZHANG Wei-Ming, XIU Li-Qun, WU Di, SUN Yuan-Yuan, GU Wen-Qi, ZHANG Hong-Gui, MENG Jun, CHEN Wen-Fu
Acta Agronomica Sinica . 2021, (1): 1 -18 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2021.02021