Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Effect of OsPAL2;3 in regulation of rice allopathic inhibition on barnyardgrass ( Echinochloa crusgalli L.)
LI Lan-Lan, MU Dan, YAN Xue, YANG Lu-Ke, LIN Wen-Xiong, FANG Chang-Xun
Acta Agronomica Sinica . 2021, (2): 197 -209 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2021.02034