Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Effects of planting density and fertilization on dry matter accumulation, yield and water-fertilizer utilization of dryland potato
LIU Yan-Lan, GUO Xian-Shi, ZHANG Xu-Cheng, MA Ming-Sheng, WANG Hong-Kang
Acta Agronomica Sinica . 2021, (2): 320 -331 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2021.04100