Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Expression pattern analysis of genes related to lipid synthesis in peanut
XU Jing, PAN Li-Juan, LI Hao-Yuan, WANG Tong, CHEN Na, CHEN Ming-Na, WANG Mian, YU Shan-Lin, HOU Yan-Hua, CHI Xiao-Yuan
Acta Agronomica Sinica . 2021, (6): 1124 -1137 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2021.04150