Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Effects of nitrogen fertilizer in whole growth duration applied in the middle and late tillering stage on yield and quality of dry direct seeding rice under “solo-stalk” cultivation mode
ZHAO Jie, LI Shao-Ping, CHENG Shuang, TIAN Jin-Yu, XING Zhi-Peng, TAO Yu, ZHOU Lei, LIU Qiu-Yuan, HU Ya-Jie, GUO Bao-Wei, GAO Hui, WEI Hai-Yan, ZHANG Hong-Cheng
Acta Agronomica Sinica . 2021, (6): 1162 -1174 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2021.02052