Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Advances of QTL mapping for seed size related traits in peanut
HUANG Li, CHEN Yu-Ning, LUO Huai-Yong, ZHOU Xiao-Jing, LIU Nian, CHEN Wei-Gang, LEI Yong, LIAO Bo-Shou, JIANG Hui-Fang
Acta Agronomica Sinica . 2022, (2): 280 -291 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2022.14046