Welcome to Acta Agronomica Sinica,
Effects of nitrogen rate on growth, grain yield, and nitrogen utilization of multiple cropping proso millet after spring-wheat in Irrigation Area of Ningxia
XIE Cheng-Hui, MA Hai-Zhao, XU Hong-Wei, XU Xi-Yang, RUAN Guo-Bing, GUO Zheng-Yan, NING Yong-Pei, FENG Yong-Zhong, YANG Gai-He, REN Guang-Xin
Acta Agronomica Sinica . 2022, (2): 463 -477 .  DOI: 10.3724/SP.J.1006.2022.14010